Wczytywanie studium

Pamiętaj, że prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych. Po uzyskanie rzetelnej informacji udaj się do właściwego urzędu administracyjnego.

Prezentowana mapa ani żadna jej części bez pisemnej zgody nie może być reprodukowana ani wykorzystywana w systemach odtwarzalnych.

Herb gminy

Herb gminy

Zgłoszenia

Panel zgłoszeń

Wyświetl Kategoria Liczba zgłoszeń

Wyświetl Status Liczba zgłoszeń
Wysyłanie zgłoszenia...
Skala:
----- E
----- N
Mapy podkładowe

© autorzy OpenStreetMap

WYBORCA
adres lokalu:
liczba wyborców:
link:
nr obwodu:
postanowienia:
nr uchwaly:
rodzaj:

Wyszukaj gminę

Herb gminy

„Wzrost jakości usług administracyjnych
w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku”
realizowany w ramach działania 2.18
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020

Nr umowy: POWR.02.18.00-00-0012/18

„Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania
usługami administracyjnymi” dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dostawa Platformy Danych Przestrzennych
dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu
"Wdrożenie zintegrowanych technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w gminach powiatu rawskiego"
dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020

Dostawa Platformy Danych Przestrzennych
dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu
"Wdrożenie zintegrowanych technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w gminach powiatu rawskiego"
dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020

Dostawa i modernizacja oprogramowania,
dostawa sprzętu komputerowego
z uruchomieniem e-usług publicznych
w ramach projektu pn.:
„Wdrożenie Technologii Teleinformatycznych,
Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej
oraz Świadczenie E-Usług Publicznych
w Mieście Skierniewice”
dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020

Gmina nie opublikowała informacji w systemie Inspire Hub.

Wyszukiwarka działek ewidencyjnych
Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
jest sporządzone w skali 1:10 000
na mapie topograficznej,
która nie uwzględnia ewidencji gruntów.
W związku z tym istnieje możliwość
przeskalowania treści rysunku
i rozbieżności w odczytaniu przeznaczenia terenu
na poszczególnych działkach ewidencyjnych.

Inwestycje

  •  

Brak informacji o inwestycjach

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA INWESTORA

OFERTY INWESTYCYJNE GMINY OLESNO:

Oferta inwestycyjna

Gmina nie opublikowała ofert inwestycyjnych.

Ładowanie danych...

  •  
  •  

WMS

DODAJ WMS / WFS


WMS WFS
Odwróć orientację osi

PRZEZROCZYSTOŚĆ WARSTW

Legenda

Nazwa Numer uchwały Data Status Powiększ Treść uchwały XML uchwały Załącznik graficzny APP
GeoTIFF Legenda GML
  - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz
Nazwa Numer uchwały Data Status Powiększ Treść uchwały Załącznik graficzny APP
GeoTIFF Legenda GML
  - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz
Nazwa Numer uchwały Data Status Powiększ Treść uchwały Załącznik graficzny APP
GeoTIFF Legenda GML
  - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz