Geoankieta Miasto Konin

Geoankieta ‑ tereny zielone

W przeglądarce Internet Explorer lub Microsoft Edge
nie wszystkie komponenty aplikacji GEAONKIETA mogą działać poprawnie.
Zalecamy uruchomienie geaonkiety w innej przeglądarce.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia geoankiety dotyczącej terenów zielonych.

Geoankieta składa się z 12 pytań, a jej wypełnienie zajmie ok. 10 min.

Geoankieta jest częścią konsultacji społecznych. Jej wyniki posłużą jako wnioski i zalecenia projektowe do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.

Rozpocznij geoankietę

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie geoankiety.

Wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne, gdyż pozwolą na trafniejsze określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania na terenie miasta Konina, w szczególności terenów zielonych.

Powrót do Inspire-Hub
Wybrane tereny:
Wskaż na mapie albo wybierz z listy poniżej:
1. Mieszkasz w Koninie?
2. Twój wiek?
3. Z jakich form wypoczynku w mieście korzystasz na terenach zieleni?
4. Czy korzystasz z terenów zieleni w pobliżu swojego miejsca zamieszkania?
5. Jak najczęściej docierasz na tereny zieleni i wypoczynku?
6. Z których terenów zieleni korzystasz najczęściej? Wskaż tereny na mapie
7. Czy chcesz korzystać z zieleni miejskiej w inny sposób? Wskaż tereny na mapie
8. Czy widzisz w mieście nowe tereny zielone sprzyjające rekreacji mieszkańców? Wskaż tereny na mapie
9. Które z terenów zielonych wymagają rewitalizacji, są zniszczone, wymagają napraw lub nowego zagospodarowania? Wskaż tereny na mapie
10. Wskaż miejsca gdzie powinny powstać nowe parkingi, stacje rowerowe, przystanki autobusowe na potrzeby dostępu do terenów zieleni? Wskaż tereny na mapie
11. Jak oceniasz dostęp do terenów zieleni dla osób z niepełnosprawnością lub małymi dziećmi? Wskaż tereny na mapie
12. Co sądzisz o terenach zieleni? Kolejna mapa przedstawia planowane tereny zieleni, w tym zbiorniki wodne. Wskaż tereny na mapie