Geoankieta https://koszalin.pl/
W przeglądarce Internet Explorer lub Microsoft Edge
nie wszystkie komponenty aplikacji GEAONKIETA mogą działać poprawnie.
Zalecamy uruchomienie geaonkiety w innej przeglądarce.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wypełnienia geoankiety dotyczącej zagospodarowania przestrzennego.

Geoankieta składa się z 15 pytań, a jej wypełnienie zajmie ok. 10 min.

Geoankieta jest częścią konsultacji społecznych. Jej wyniki posłużą jako wnioski i zalecenia projektowe do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Dzierżęcin - Lubiatowo w Koszalinie.

Rozpocznij geoankietę

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie geoankiety.

Wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne, gdyż pozwolą na trafniejsze określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania na terenie Koszalina.

Powrót do Inspire-Hub
Wybrane tereny:
Wskaż na mapie albo wybierz z listy poniżej:
1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do opracowania planu miejscowego?
2. W jaki sposób jest Pani/Pan związana/y z omawianym obszarem? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
3. Jakie są Pani/Pana zdaniem główne zalety omawianego terenu?
4. Jakie efekty według Pani/Pana powinny zostać osiągnięte po zmianie planu miejscowego dla tego osiedla? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
5. Jakie są Pani/Pana zdaniem główne uciążliwości występujące na omawianym terenie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
6. Czy uważa Pani/Pan, iż budowa nowych dróg jest:
7. Jakich obiektów Pani/Pana zdaniem brakuje na omawianym terenie? Proszę doprecyzować, na jakich konkretnie obiektach Państwu zależy oraz wskazać ich pożądaną lokalizację (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).
8. Czy uważa Pani/Pan, że na osiedlu brakuje terenów przeznaczonych pod funkcję oświatową?
9. Jakiej infrastruktury technicznej według Pani/Pana brakuje na omawianym terenie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).
10. Czy widzi Pani/Pan konieczność stworzenia na osiedlu ogólnodostępnego parkingu? Jeśli tak to w którym miejscu? Wskaż tereny na mapie
11. Gdzie zlokalizowałaby Pani/Pan dodatkowe tereny zieleni urządzonej (np. parku, skweru) wraz z urządzaniem rekreacji (plac zabaw, siłownia zewnętrzna)? Wskaż tereny na mapie
12. Wiek:
13. Płeć:
14. Wykształcenie:
15. Sytuacja zawodowa: