Wczytywanie studium

Pamiętaj, że prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych. Po uzyskanie rzetelnej informacji udaj się do właściwego urzędu administracyjnego. Prezentowana mapa ani żadna jej części bez pisemnej zgody nie może być reprodukowana ani wykorzystywana w systemach odtwarzalnych.

Herb gminy

Zgłoszenia

Panel zgłoszeń
Wyświetl Kategoria Liczba zgłoszeń

Wyświetl Status Liczba zgłoszeń
Wysyłanie zgłoszenia...
Skala:
----- E
----- N
 • Mapy podkładowe
  WYBORCA
  adres lokalu:
  liczba wyborców:
  link:
  nr obwodu:
  nr uchwaly:
  rodzaj:

  Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem:

  Wyszukaj gminę

  Herb gminy
  Data ostatniej aktualizacji danych: 2017-11-11

  „Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania
  usługami administracyjnymi” dofinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dostawa Platformy Danych Przestrzennych
  dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu
  "Wdrożenie zintegrowanych technologii
  informacyjno-komunikacyjnych
  w gminach powiatu rawskiego"
  dofinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020

  Dostawa Platformy Danych Przestrzennych
  dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu
  "Wdrożenie zintegrowanych technologii
  informacyjno-komunikacyjnych
  w gminach powiatu rawskiego"
  dofinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020

  Dostawa i modernizacja oprogramowania,
  dostawa sprzętu komputerowego
  z uruchomieniem e-usług publicznych
  w ramach projektu pn.:
  „Wdrożenie Technologii Teleinformatycznych,
  Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej
  oraz Świadczenie E-Usług Publicznych
  w Mieście Skierniewice”
  dofinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020

  Gmina nie opublikowała informacji w systemie Inspire Hub.

  Wyszukiwarka działek ewidencyjnych
  Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  jest sporządzone w skali 1:10 000
  na mapie topograficznej,
  która nie uwzględnia ewidencji gruntów.
  W związku z tym istnieje możliwość
  przeskalowania treści rysunku
  i rozbieżności w odczytaniu przeznaczenia terenu
  na poszczególnych działkach ewidencyjnych.

  Oferta inwestycyjna

  Gmina nie opublikowała ofert inwestycyjnych.

  Ładowanie danych...

  WMS

  DODAJ WMS
  PRZEZROCZYSTOŚĆ WARSTW

  Legenda

  Nazwa Numer uchwały Data Status Powiększ Treść uchwały Załącznik graficzny
    -Pobierz -Pobierz