Wczytywanie studium

Pamiętaj, że prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych. Po uzyskanie rzetelnej informacji udaj się do właściwego urzędu administracyjnego. Prezentowana mapa ani żadna jej części bez pisemnej zgody nie może być reprodukowana ani wykorzystywana w systemach odtwarzalnych.

Herb gminy

Usterka

Panel zgłoszeń
Wyświetl Kategoria Liczba zgłoszeń

Wyświetl Status Liczba zgłoszeń
Wysyłanie zgłoszenia...
Skala:
----- E
----- N
 • Mapy podkładowe
  WYBORCA
  adres lokalu:
  liczba wyborców:
  link:
  nr obwodu:
  nr uchwaly:
  rodzaj:

  Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem:

  Wyszukaj gminę

  Herb gminy

  „Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania
  usługami administracyjnymi” dofinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dostawa Platformy Danych Przestrzennych
  dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu
  "Wdrożenie zintegrowanych technologii
  informacyjno-komunikacyjnych
  w gminach powiatu rawskiego"
  dofinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020

  Dostawa Platformy Danych Przestrzennych
  dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu
  "Wdrożenie zintegrowanych technologii
  informacyjno-komunikacyjnych
  w gminach powiatu rawskiego"
  dofinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020

  Dostawa i modernizacja oprogramowania,
  dostawa sprzętu komputerowego
  z uruchomieniem e-usług publicznych
  w ramach projektu pn.:
  „Wdrożenie Technologii Teleinformatycznych,
  Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej
  oraz Świadczenie E-Usług Publicznych
  w Mieście Skierniewice”
  dofinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020

  Wyszukiwarka działek ewidencyjnych
  Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  jest sporządzone w skali 1:10 000
  na mapie topograficznej,
  która nie uwzględnia ewidencji gruntów.
  W związku z tym istnieje możliwość
  przeskalowania treści rysunku
  i rozbieżności w odczytaniu przeznaczenia terenu
  na poszczególnych działkach ewidencyjnych.

  Oferta inwestycyjna

  Gmina nie opublikowała ofert inwestycyjnych.

  Ładowanie danych...

  WMS

  DODAJ WMS
  PRZEZROCZYSTOŚĆ WARSTW

  Gmina nie opublikowała informacji w systemie Inspire Hub.

  Legenda

  Wszystkie Obowiązujące Projektowane
  Nazwa Numer uchwały Data Status Powiększ Treść uchwały Załącznik graficzny
    -Pobierz -Pobierz